EYESIGHT – Det prisbelønte førerassistansesystemet fra Subaru

EyeSight er førerassistansesystemet som gir deg god oversikt og forbedret reaksjonsevne. Subaru er opptatt av TOTALSIKKERHET, og en viktig del av dette er forebyggende sikkerhet og systemer som hjelper til for å sikre at en ulykke ikke skjer.

Det er derfor Subaru har utviklet sitt eget banebrytende førerassistansesystem, EyeSight *1.

Eyesight

Som et ekstra par øyne på veien, bruker EyeSight to stereokameraer som fanger opp tredimensjonale fargebilder med utmerket bildegjenkjenning, nesten på samme måte som det menneskelige øyet. Ved hjelp av bilder fra begge kameraene kan man nøyaktig bestemme formen, hastigheten og avstanden til et objekt foran. Når EyeSight oppdager en sannsynlig fare for en kollisjon, advares føreren og hjelper til med å aktivere bremsene om nødvendig – alt for å hjelpe føreren til å unngå en kollisjon. Systemet oppdager ikke bare biler, men også motorsykler, sykler og fotgjengere*2.

EyeSight har vunnet en rekke tester og pressen har ment at dette er kanskje det mest treffsikre systemet på markedet. Alle våre modeller kommer selvfølgelig med siste versjon av EyeSight som standard.

Adaptive Cruise Control

EyeSight omfatter Adaptiv Cruise Control hvor du setter ønsket hastighet som på en tradisjonell Cruise Control. Men når EyeSight oppdager et kjøretøy foran bilen din, justerer Adaptiv Cruise Control hastigheten for å holde en gitt avstand til kjøretøyet. Dette gjøres ved at EyeSight sine to fargekameraer kontinuerlig overvåker avstanden og forskjellen på hastigheten mellom deg og bilen foran. Adaptiv Cruise Control kan også gjenkjenne bremselysene på bilen foran deg.

EyeSight justerer også motoren, girkassen og bremsene for å holde farten i takt med trafikkflyten i hastigheter fra 0 til 180 km/t.

Adaptiv Cruise Control er utviklet for bruk på landevei og motorvei og gir deg økt komfort og høyere sikkerhet på veien.

Adaptive Cruise Control

Filskifte- og vinglevarsler

Når du kjører i hastigheter på minst 50 km/t og er i ferd med å krysse kjørefeltlinjene uten å benytte blinklyset, varsler filskiftevarsleren deg med et lydvarsel og et blinkende varsellys som gjør deg oppmerksom på at du er i ferd med å forlate ditt kjørefelt.

Ved tretthet har ofte føreren en tendens til å “vingle” litt i sitt kjørefelt. Vinglevarsleren vil da gi en varsling med lyd og en blinkende varsellampe for å gjøre føreren oppmerksom på at denne kjøremåten kan være farefull. Vinglevarsleren aktiveres i hastigheter fra 60 km/t.

Filskifte- og vinglevarsler

Startvarsler

Når du har stoppet bak en bil i et lyskryss og bilen foran så kjører avsted, vil EyeSight registrere at trafikken igjen har begynt å bevege seg, og gjør føreren oppmerksom på dette via et lydsignal og et blinkende varsellys.

Startvarsler

Filskiftekontroll

Ved kjøring på motorveier eller lignende kan filskiftefunksjonen observere vegoppmerking med et stereokamera som oppdager når bilen begynner å bevege seg ut av kjørefeltet. Ved en hastighet på ca 60 km/t eller mer, hjelper filskiftefunksjonen med rattet for å forhindre filskifte ved utrygge situasjoner.

Filskiftekontroll

Autobrems*2

Når EyeSight oppdager en overhengende fare for kollisjon med et kjøretøy eller andre hindringer foran deg, varsler Autobrems-funksjonen deg med et lydsignal og et varsellys på dashbordet om at du må bremse. Om du ikke bremser, kan systemet automatisk aktivere bremsene for å redusere skadene ved en kollisjon, eller om mulig, unngå en kollisjon.

Hvis du foretar en unnamanøver for å unngå en kollisjon, kan Autobrems-funksjonen gripe inn og hjelpe deg med å svinge mer for å unngå en påkjørsel av kjøretøyet eller hindringen foran deg.

Autobrems

Gasspedal-kontroll

Om du i vanvare setter bilen i D (Drive) i stedet for revers når du står mot en vegg, eller starter opp bak en bil som fremdeles står stille, gir Gasskontroll-funksjonen varsel i form av flere korte lydsignaler og en blinkende varsellampe. EyeSight reduserer motoreffekten for å hjelpe deg å unngå en påkjørsel av hindringen eller kjøretøyet foran deg.

Gasspedal-kontroll

*1 EyeSight bistår deg i trafikken. Føreren er alltid ansvarlig for sikker og oppmerksom kjøring. Systemets effektivitet er avhengig av mange faktorer som for eksempel kjøretøyets vedlikehold og vær- og føreforhold. I instruksjonsboken finner du fullstendig informasjon om systemfunksjoner og begrensninger for EyeSight.

*2 Autobrems-funksjonen vil ikke kunne hjelpe deg i alle situasjoner. Avhengig av hastighetsforskjellen til objektet foran deg, objektets høyde samt vær- og føreforhold, kan det være situasjoner hvor EyeSight-systemet ikke fungerer optimalt.

Bli kontaktet for prøvekjøring
Finn din forhandler
Bli kontaktet av forhandler