EYESIGHT – DET PRISBELØNTE FØRERASSISTANSESYSTEMET FRA SUBARU

Allerede i 1989 begynte Subaru utvikling av det anerkjente førerassistentsystemet EyeSight og det er en viktig brikke i utviklingen av selvkjørende Subaru biler.

Eyesight har to stereokameraer som fanger opp tredimensjonale fargebilder med utmerket bildegjenkjenning, på nesten samme måte som det menneskelige øyet. Ved hjelp av bilder fra begge kameraene kan systemet nøyaktig bestemme formen, hastigheten og avstanden til et objekt foran. Systemet oppdager ikke bare biler, men også motorsykler, sykler og fotgjengere.

Når EyeSight oppdager en mulig fare for en kollisjon, advarer systemet føreren samt hjelper til med å aktivere Autobremsen om nødvendig.

Adaptive Cruise Control

Adaptic cruise control

Dette systemet følger automatisk kjøretøyet foran og justerer hastigheten etter dette. Adaptive Cruise Control er utviklet for bruk på landevei og motorvei, og kontrolleres av EyeSight sine to fargekameraer som også kan gjenkjenne bremselysene på bilen foran deg. Adaptive Cruise Control gir deg økt komfort og høyere sikkerhet på veien.

Filskifte- og vinglevarseler

Filskifte- og vinglevarseler

Når du kjører i hastigheter på minst 50 km/t, og er i ferd med å krysse kjørefeltlinjene uten å benytte blinklyset, varsler filskiftevarsleren deg med et lydvarsel og et blinkende varsellys som gjør deg oppmerksom på at du er i ferd med å forlate ditt kjørefelt. Ved tretthet har ofte føreren en tendens til å “vingle” litt i sitt kjørefelt. Vinglevarsleren vil da gi en varsling med lyd og en blinkende varsellampe for å gjøre føreren oppmerksom på at denne kjøremåten kan være farefull. Vinglevarsleren aktiveres i hastigheter fra 60 km/t.filskifte.jpg

Startvarsler

Startvarsler

Når du har stoppet bak en bil i et lyskryss og bilen foran så kjører avsted, vil EyeSight registrere at trafikken igjen har begynt å bevege seg, og gjør føreren oppmerksom på dette via et lydsignal og et blinkende varsellys. *Viktig bemerkning for Forester 2018 modell: Når bilen din har stanset på grunn av at bilenforan har stanset, vil den automatiske bremsefunksjonen straks bli avbrutt, og bilen vil gradvis begynne å krypkjøre. Husk at du må trå inn bremsepedalen for å stoppe bilen helt.

Filholderassistanse*

Filholderassistanse

Ved kjøring på motorveier eller lignende kan filskifte-funksjonen observere vegoppmerkning med et steriokamera som oppdager når bilen begynner å bevege seg ut av kjørefeltet. Med en hastighet på ca. 65 km/t eller mer, hjelper filskifte funksjonen med rattet for å forhindre filskifte ved utrygge situasjoner. *Gjelder ikke for Outback 2017-modellen.

Autobrems*

Autobrems

Når EyeSight oppdager en overhengende fare for kollisjon med et kjøretøy eller andre hindringer foran deg, varsler Autobrems-funksjonen deg med et lydsignal og et varsellys på dashbordet om at du må bremse. Om du ikke bremser kan systemet automatisk aktivere bremsene for å redusere skadene ved en kollisjon, eller om mulig, unngå en kollisjon. Hvis du foretar en unnamanøver for å unngå en kollisjon, kan Autobrems-funksjonen gripe inn og hjelpe deg med å svinge mer for å unngå en påkjørsel av kjøretøyet eller hindringen foran deg.

Gasspedal-kontroll

Gasspedal-kontroll

EyeSight - førerassistansesystemet kan begrense motorens ytelse for å forebygge en utilsiktet akselerasjon. Om du tilfeldigvis setter bilen i D (Drive) i stedet for revers når du står mot en vegg, eller starter opp bak en bil som fremdeles står stille, gir Gasskontroll-funksjonen varsel i form av flere korte lydsignaler og en blinkende varsellampe. EyeSight reduserer motoreffekten for å hjelpe deg å unngå en påkjørsel av hindringen eller kjøretøyet foran deg.

*Eyesight er et førerassistansesystem som bistår deg i trafikken. Føreren er alltid ansvarlig for sikker og oppmerksom kjøring. Systemets effektivitet er avhengig av mange faktorer som for eksempel kjøretøyets vedlikehold, vær- og føreforhold. I instruksjonsboken finner du fullstendig informasjon om systemfunksjoner og begrensninger for EyeSight. EyeSight gjenkjenner kun objekter med en høyde på minst 1 meter over bakken, derfor blir blant annet barn som er lavere enn 1 meter ikke gjenkjent. Det kan også være tilfeller at gjenkjenning ikke er mulig, avhengig av ulike vær- og føreforhold. Autobrems-funksjonen vil ikke kunne hjelpe deg i alle situasjoner. Avhengig av hastighetsforskjellen til objektet foran deg, objektets høyde samt vær- og føreforhold, kan det være situasjoner hvor EyeSight-systemet ikke fungerer optimalt. Subaru Norge AS tar forbehold om eventuelle skrive- og trykkfeil.

Bli kontaktet for prøvekjøring
Finn din forhandler
Bli kontaktet av forhandler